wtorek, 16 października 2012

Projekt "Lepszy start"

 W ramach projektu od początku września 2012 r. realizowane są:

*zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożone  ryzykiem dysleksji,   
*zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,                
*zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy i korygujące wady wymowy,
*zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów szczególnie  uzdolnionych  ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. 

Fotokronika zdjęć z projektu: